CentOS 彻底干掉mysql

yum remove  mysql mysql-server mysql-libs mysql-server;

find / -name mysql 将找到的相关东西delete掉;

rpm -qa|grep mysql(查询出来的东东yum remove掉)

“CentOS 彻底干掉mysql”的一个回复

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注